Velkommen til NORDYRKs hjemmeside

NORDYRK er et nordisk forskernetværk om erhvervspædagogik og erhvervsdidaktik. Deltagerlande er Norge, Sverige, Finland, Danmark og Island. Netværket ønsker at styrke og formidle forskning i erhvervsuddannelserne og erhvervspædagogik og at udvikle og styrke uddannelse af erhvervsuddannelseslærere. Hvert år afholder NORDYRK en konference, som i juni 2017 afholdes i Sverige. Se mere

Netværket udgiver The Nordic Journal of Vocational Education and Training (NJVET).