Call for abstract

Nu är det dags lämna in ditt abstract för bedömning inför årets NordYrk-konferens. Övergripande tema är Yrkesutbildning för framtiden och bidraget skall anknyta till detta tema. Lämna in ditt bidrag senast 15 mars via bidragsformuläret på denna sida http://bit.ly/abstractnordyrk2017. Besked om abstractet accepterats ges senast 18 april. Anmälan till konferensen skall ske senast 2 maj. Information om anmälan och hotell kommer på en särskild inbjudan och finns även på NordYrks hemsida http://nordyrk.net/.

Konferensavgift 330 € (3100 SEK), exklusive hotell, inkluderat förfriskningar, två luncher, två middagar samt utflykt till Falu Koppargruva.

Ditt abstract skall skrivas och presenteras på något av de skandinaviska språken eller engelska. Ange om ditt bidrag är ett forskningspaper eller ett utvecklingsarbete. Om ditt bidrag antas kommer ditt abstract att finnas tillgängligt på NordYrks hemsida.

Du skall även ange om ditt bidrag ska presenteras som paper-presentation, work-shop eller symposium. För symposium krävs en gemensam inlämning för minst tre deltagare som tillsammans presenterar utifrån ett gemensamt tema under en hel session (1,5 timme). För work-shop krävs en formulerad idé av minst två deltagare.

Inför konferensen kommer möjlighet att finnas att ladda upp presentationer eller papers. Vi uppmuntrar även att utveckla presentationen till en artikel som kan sändas in till NordYrks tidskrift, Nordic Journal of Vocational Education and Training.  (www.nordyrk.org)

Call for Abstract – English version
It is now time to submit abstracts to be reviewed for this year’s NordYrk-conference. The overall theme of the conference is Vocational education for the future and your contribution should relate to this theme.  Submit your abstract no later than 15 March, http://bit.ly/abstractnordyrk2017. Notice of acceptance will be given on 18 April by the latest. The deadline for conference registration is 2 May. Further information about registration and accommodation will be given in a special invitation and be available on NordYrks webpage http://nordyrk.net/.

Conference fee:  330 € (3100 SEK) including refreshments, two lunches, two dinners and an excursion to Falun Coppermine. Accomodation is not included in the conference fee.

Your abstract should be written and presented in one of the Scandinavian languages or in English. Indicate if your presentation is a research paper or a development project. Accepted abstracts will be made available at NordYrk’s webpage. Your abstract should also specify what type of contribution you would like to make: paper presentation, workshop or symposium. A symposium requires a joint submission of at least three participants who together present a common theme during a whole session (90 minutes). A workshop requires a joint submission of at least two participants.

Before the conference participants will have the opportunity to upload their presentations or papers. We also encourage participants to develop their presentation into an article for submission to NordYrk’s journal, Nordic Journal of Vocational Education and Training (www.nordyrk.org).

Preliminary program
Each session consists of three 20-minute presentations (research papers or presentations of development projects) with 10 minutes for questions for each presentation. A session can also consist of a mini-symposium with at least three presenters, or a workshop with at least two presenters.