Kontakt

Ledningsgruppens ordförande:

Annica Isacsson, Haaga-Helia AMK

annica.isacsson@haaga-helia.fi

Planeringsgruppen för konferencen 2017:

Anna-Karin Fändrik, Högskolan Dalarna

akf@duse