About NordYrk

Om Nordyrk

Nordisk erhvervspædagogisk og erhvervsdidaktisk netværk

Nordiskt yrkespedagogiskt och yrkesdidaktiskt nätverk

NORDYRK er et nordisk forskernetværk om erhvervspædagogik og erhvervsdidaktik. Deltagerlande er Norge, Sverige, Finland, Danmark og Island. De nationale erhvervspædagogiske forskningsmiljøer er små, og det er derfor vigtigt på tværs af landene at samarbejde om at styrke og formidle forskning i erhvervsuddannelserne og erhvervspædagogik samt at udvikle og styrke uddannelse af erhvervsuddannelseslærere.

Formålet med NORDYRK er at

  • bidrage til at synliggøre, styrke og formidle forskning i erhvervsuddannelserne og erhvervspædagogik
  • bidrage til at udvikle og styrke erhvervslæreruddannelsen og også derigennem styrke erhvervsuddannelserne
  • bidrage til at initiere forskning og udviklingsprojekter inden for erhvervsuddannelsesområdet
  • styrke kontakter og samarbejde mellem universiteter/högskoler, skoler, erhvervsliv og det offentlige område.
Læs om NordYrk netværkets historik her
Medlemskab

Medlemskab i NORDYRK er institutionsforankret. Det er relevante uddannelsesinstitutioner, der arbejder med forskning/udviklingsarbejde inden for erhvervsuddannelsesområdet, der i det enkelte land udpeger de personer, som skal repræsentere institutionen i netværket. Medlemmerne forventes aktivt og med engagement at bidrage til at få et nordisk perspektiv på hele det erhvervsuddannelsesmæssige og erhvervspædagogiske område. Netværket styres af en ledelsesgruppe, som består af tre repræsentanter fra hvert af deltagerlandene.

 

Årlig konference

NORDYRKs medlemmer inviteres en gang årligt (i juni) til en konference, der holdes over tre dage. Afholdelsen går på skift mellem landene. På netværkskonferencerne præsenteres og diskuteres aktuel forskning og udviklingsprojekter med relevans for det faglige felt. Samtidig er der mulighed for at skabe kontakter, udveksle ideer og erfaringer og planlægge fælles/tværgående forsknings- og udviklingsprojekter.