Invitation/Inbjudan NordYrk 2017 – Falun

7-9 JUNI 2017, HÖGSKOLAN DALARNA, CAMPUS FALUN

Temat för årets konferens är Yrkesutbildning för framtiden. Konferensen startar onsdag 7 juni kl. 14.00 och avslutas med lunch fredag 9 juni. Mer information och program  finns på NordYrks hemsida http://nordyrk.net/.

Anmälan
Anmälan ska ske senast 15 maj via denna länk: http://bit.ly/anmalannordyrk2017

Konferensavgift
3 100 SEK. Avgiften faktureras. Betalning ska vara Högskolan Dalarna tillhanda senast måndag 2 juni. Ange faktureringsadress i samband med din anmälan.

Priset inkluderar:

  • kaffe och förfriskningar alla dagar
  • välkomstmiddag onsdag samt utflykt till världsarvet Falu Koppargruva inklusive buss tur och retur
  • lunch och galamiddag torsdag
  • lunch fredag

För den som önskar lunch på onsdag 7 juni kan vi föreslå följande: Hotell Scandic, Smak på Lugnet eller Vildgåsen, vilka samtliga ligger i anslutning till konferenslokalen.

Boende
I direkt anslutning till Högskolan Dalarna finns Hotell Scandic Lugnet som erbjuder boende till konferenspriser. Pris för enkelrum är 850 SEK. Ange ”Högskolan Dalarna/NordYrk” vid bokning. Ytterligare information finns via länken till hotellet: Scandic Lugnet. För andra alternativ till boende hänvisas till turistbyrån i Falun via länken: Turistbyrån. Det finns möjligheter till motion och friskvård runt Lugnetområdet. 

Ta dig till högskolan
Det är ca 2 kilometer mellan järnvägsstationen och högskolan. Följande taxibolag kan anlitas: Taxi Dalarna http://www.taxidalarna.se/ eller Koppartaxi http://koppartaxi.se/kontakt.htm.

Att tänka på
Lokalen för torsdagens galamiddag ligger ca en kilometers promenad från Hotell Scandic Lugnet och Högskolan Dalarna.


7-9 JUNE 2017, DALARNA UNIVERSITY, CAMPUS FALUN
The theme of this year’s conference is Vocational education for the future. The conference starts on Wednesday 7 June at 14.00 and ends with lunch on Friday 9 June. For those of you who would like to present a paper reporting a recent research or development project there is still time to submit an abstract for review before 15 of March. Further information and a preliminary programme are available at NordYrk’s webpage http://nordyrk.net/.

Registration
The deadline for conference registration is 15 May at: http://bit.ly/anmalannordyrk2017

Conferense fee
3 100 SEK. The fee will be invoiced. Payment should be made to Dalarna University no later than Monday 2 June. Please provide invoice address when you register.

The conference fee includes:

  • Coffee and refreshments all three days
  • Welcome dinner Wednesday and excursion to the world heritage Falun Coppermine
  • Lunch and gala dinner Thursday
  • Lunch Friday

For those who wish to have lunch on Wednesday 7 June we recommend Hotel Scandic, Smak at Lugnetkyrkan or Vildgåsen, all in direct vicinity to the conference room at the university.

Accomodation
Located next to the university is Hotel Scandic Lugnet which offers rooms for special conference prices. The price for a single room is 850 SEK. Specify “Högskolan Dalarna/NordYrk” when making your reservation. For further information go to:  Scandic Lugnet. For other accommodation possibilities you may contact the Tourist Office in Falun at: Turistbyrån. There are also may possibilities for sports and recreation in the Lugnet area.

Traveling to Dalarna University
The university is a two-kilometer walk from the train station. You can also get a taxi at Taxi Dalarna http://www.taxidalarna.se/ or Koppartaxi http://koppartaxi.se/kontakt.htm.

Please note
The venue for the Thursday gala dinner is approx. one kilometer from Hotel Scandic Lugnet and the university.

Contact/Kontaktuppgifter
Anna Karin Fändrik
023-77 80 65
akf@du.se

Welcome/Välkommen!