NORDYRK 2018 Program

2018 Konferansens tema: «Yrkesopplæring mellom skole og bedrift»

 

Mandag 11. juni.

Sted: OsloMet – Campus Kjeller

11.30-12.30        Registrering og lunsj

12.30                    Velkommen ved dekan Knut Patrick Hanevik

13.00                     Key Note 1: Professor Emerita Anne Edwards, Oxford University: Supporting young people with learning difficulties making the transition in the workplace: implications for managing the transitions of young people in general

14.00-14.15        Kaffepause

14.15-15.45        Parallellsesjoner (se under)

17.00-18.00        Omvisning på verksteder i Den Norske Opera & Ballett

18.00-18.30        NORDYRKs historie

19.00                     Middag på Argent, Operaen i Oslo

 

Parallellsesjoner mandag 11.juni kl 14.15-15.45

Alternativ A:      Pragmatiska handlednings-modeller för att kombinera arbete med studier (Workshop ledet av Annica Isacsson m.fl) Rom: F 123

 

Alternativ B:      Digitalisering I (Paperpresentasjoner) Rom: F 106

Chair: Marianne R

 • Adaptive læringsmiljøer–tilpasning eller udfordring? Niels Henrik Helms
 • Digital kompetanse. Runar Oudmayer & John Eivind Storvik
 • VR-teknologi i yrkesopplæringen. Runar Oudmayer, John Eivind Storvik, Arnfinn Gilberg, Jo Kleiven, Tom-Bjørnar Nannestad & Hanne Camilla Lie

Alternativ C:       Yrkesfaglærerutdanning mellom skole og bedrift (Paperpresentasjoner) Rom: F 112

Chair: Anna Karin

 • Yrkesfaglærerens rolle i møtet mellom universitet og yrkesutdanningen i videregående skole. Ann Lisa Sylte, Hanne Berg Olstad, Jorunn Dahlback & Anne-Catrine Wolden
 • Swedish vocational educational teachers relational work with WBL. Åsa Mårtensson, Per Andersson & Sofia Nyström
 • Udvikling af læreruddannelse med henblik på arbejdsmarkedets udvikling. Henriette Duch

Alternativ D:      Danning og identitet i yrkesopplæringen (Paperpresentasjoner) Rom: F 121

Chair: Ellen Beate

 • Kollektiv yrkeslæreridentitet. Eva Martinsen Dyrnes & Dan Roger Sträng
 • Kjønn på dagsorden –et ikketema i fag- og yrkesopplæring? Kari Henriette Hansen, Grete Haaland & Inger Vagle
 • Yrkeselev – en attraktiv identitet? Ideologiska konstruktioner av yrkeseleven. Maria Terning & Helena Tsagalidis

Alternativ E:       Yrkesrolle – lærerrolle – instruktørrolle (Paperpresentasjoner)

Rom: F 122

Chair: Else

 • Jeg liker å dele tanker, kunnskap og arbeid med andre. PPU-Y studenters refleksjoner omkring fremtidig yrkesrolle. Trine Merethe Paulsen & Else Snoen
 • Instruktørrollen – en ressurs for bedriften og eleven. Merete C. Rekdahl & Anne Breen
 • Talentudvikling i virksomhedspraktikken. Karin Løvenskjold Svejgaard, Kjeld Sten Iversen

Tirsdag 12. juni.

Sted: Scandic Lillestrøm

09.00                     Key Note 2; Professor Päivi Tynjälä, University of Jyväskylä: Supporting Learning at the Interface of Education and Work.

10.00-10.15        Kaffepause

10.15-11.45        Parallellsesjoner (se under)

11.45-12.45        Lunsj

12.45-14.15        Parallellsesjoner (se under)

14.15-14.45        Kaffepause

14.45-16.15        Parallellsesjoner (se under)

17.00                     1) Årsmøte NORDYRK

2) Redaksjonsmøte NJVET

19.00                     Konferansemiddag –  Saga Restaurant (rett vedsiden Scandic Lilllestrøm)

 

Parallellsesjoner tirsdag 12.juni kl 10.15-11.45

Alternativ A:      Forskningsoversikter (Paperpresentasjoner), Rom: Måsan 1

Chair: Ellen Beate

 • Interactive research on validation in the Nordic countries. Per Andersson, Timo Halttunen & Ulla Nistrup:
 • Specialpedagogisk verksamhet inom yrkesutbildningar på gymnasienivå–en nordisk översikt. Gerd Pettersson, Robert Holmgren, Camilla Björk-Åman & Kristina Ström:
 • Hur utvecklas yrkeskunnande? – en forskningsöversikt. Viveca Lindberg

Alternativ B:      Matematikk og koding (Paperpresentasjoner), Rom: Nitelva (12.etg)

Chair: Pernille

 • Matematikk som verktøy i yrkesfaglærerutdanning og arbeidsliv. Anne-Mette Tyskerud
 • Matematikundervisningens betydelse för yrkeselevers övergång mellan skolan och arbetslivet. Karolina Muhrman
 • Koding – det nye språket i yrkesfag? Steinar Karstensen og Runar Oudmayer

Alternativ C:       Yrkesfagdidaktikk I (Paperpresentasjoner), Rom: Måsan 2

Chair: Susanne

 • Refleksjonens betydning i utdanning av helsesekretærer. Kjersti Lisbeth Johnsen
 • Ændre didaktiske refleksions- og handlerum i erhvervsuddannelse for voksne. Niels Henrik Helms
 • Kreativitet og innovasjon i læringsarbeidet på praktisk pedagogisk utdanning. Marit Engum Hansen

Alternativ D:      Yrkesfaglærerutdanning – mellom universitet, skole og arbeidsliv (Paperpresentasjoner), Rom: Måsan 3

Chair: Arnt

 • Svensk yrkeslärarutbildning efter reformen 2011– om antagning, praktik/VFU och läraranställning. Hamid Asghari & Ingrid Berglund
 • Samarbeid mellom universitet, skole og arbeidsliv rettet mot etablering av yrkesfaglige lærerutdanningsskoler og yrkesutdanningsbedrifter. Hilde Hiim, Olav Eikeland & Eva Schwencke
 • Utfordringer og muligheter i møtepunktet mellom universitet, skole og arbeidsliv. Jorunn Dahlback, Hanne Berg Olstad, Ann Lisa Sylte & Anne-Catrine Wolden

Alternativ E:       Oppgavenes betydning i yrkesopplæringen (Paperpresentasjoner) Rom: Åråsen

Chair: Hæge

 • Autentisitet i vurdering på yrkesfag. Henning Fjørtoft
 • Uppgifternas mening som epistemologiska artefakter. Katarina Lagercrantz All, Jan Pettersson & Marianne Teräs
 • Bruk av røyndomsnære opplæringsarenaer og læringsoppdrag i yrkesfagleg opplæring. Njål Vidar Traavik

 

Parallellsesjoner tirsdag 12.juni kl 12.45-14.15

Alternativ A:      Med fokus på ökade kunskapsresultat: Yrkeslärare utvecklar sin undervisning (Round table ledet av Ingrid Henning Loeb), Rom: Nitelva (12.etg)

 

Alternativ B:      Course design in VET, Rom: Måsan 1

Chair: Hedvig

 • A design matrix for ICT-mediated boundary crossing activities in Danish VET. Marianne Riis
 • Coherence between learning in school and learning at the workplace for apprentices in Media Graphics. Nina Aakernes (presentasjon på norsk)
 • Att utveckla kurser och uppgifter på basis av yrkeslärarstudenters bildningsorienterade reflektioner: en pilotstudie. Ruhi Tyson

Alternativ C:       Digitalisering II (Paperpresentasjoner)

Rom: Måsan 2

Chair: Marianne T

 • Hvordan fremme en digital praksis hos lærere i anleggsteknikk? John David Holt, Kurt Einar Stokke
 • Lärares erfarenheter av att arbeta med digital teknik i gränslandet mellan skola och APL. Ann-Britt Enochsson, Nina KiIbrink, Linda Söderlind, Annica Ådefors
 • Velferdsteknologi i yrkesfaglærerutdanningen. Solveig Havreberg

Alternativ D:      Kompetanseutvikling av lærere (Paperpresentasjoner), Rom: Måsan 3

Chair: Annica

 • Yrkesfaglærerløftet, etter- og videreutdanning for yrkesfaglærere. Klara Rokkones & Elin Bø Morud
 • Kompetanse og kompetansebehov hos lærere i fagskolen. Rønnaug Lyckander
 • VET teachers’ continuing professional development for industry currency. Per Andersson & Susanne Köpsen

Alternativ E:       Assessment in VET (Paper presentations in English), Rom: Åråsen

Chair: Marianne R

 • VET-teachers` professional development in assessment for learning. Ann Karin Sandal
 • Trade Examinations as Quality Assurance in between VET and Employability as Skilled Workers. Hæge Nore
 • See the goal! Videos of in-company learning outcomes promoting reflection and learning results. Regina Lamscheck-Nielsen & Anne-Maria Korhonen

Parallellsesjoner tirsdag 12.juni kl 14.45-16.15

Alternativ A:      Co-operation between Teachers of Comprehensive and Vocational Education and Employers in Work-related Learning  –  Transition into VET in a Nordic perspective Two visions – The Finnish and The Norwegian. Invitation to discuss visions of co-planning in workplace learning and research design (Workshop ledet av Ann Karin Sandal, Virve Vainio & Kari Viinisalo), Rom: Åråsen

 

Alternativ B:      Vurdering av yrkeskompetanse (Paperpresentasjoner fram til 16.45), Rom: Måsan 1

Chair: Hæge

 • Perspektiver på udvikling af prøver for faglærte yrkesudøvere indenfor el- og vvs branchen. Jørgen Theibel Østergaard & Rene Nordin Bloch.
 • Vurderernes helhetlige vurderinger i kompetansebaserte vurderingssystemer. Roger Bakken
 • Helhetlig yrkeskompetanse -hva er det og hvordan vurderes det? Julie Leonardsen
 • Helhet og sammenheng i vurdering av yrkeskompetanse på ulike arenaer. Sissel Utgaard

Alternativ C:       Yrkesfagdidaktikk II (Paperpresentasjoner fram til 16.45), Rom: Måsan 2

Chair: Else

 • Didaktikers syn på uppdraget. Annelie Andersén, Hamid Asghari & Maria Petersson
 • Yrkesrelevant og meningsfull opplæring for elever med ulike utdanningsplaner i Vg1. Åse N. Bruvik
 • Dual Læringsmodell i trafikklærerutdanningen – erfaring fra yrkesutøvelsen. Anders Kristoffersen
 • En lite kjent vei til fagbrev og jobb, helt uten vgs. Ragnvald Holst-Larsen

 

Alternativ D:      Generiske ferdigheter (Paperpresentasjoner), Rom: Måsan 3

Chair: Ellen Beate

 • From transversal (generic) skills to emotional competences. Annica Isacsson
 • Vektlegging av generiske ferdigheter/ kjernekompetanser i skole og bedrift. Halvor Spetalen.
 • Språkutvecklande arbetssätt på yrkesprogram. Eva Eliasson, Åsa Broberg & Katarina Lagercrantz All

Onsdag 13. juni.

Sted: Scandic Lillestrøm

09.00                     Ambassadør for yrkesfagenes år: Ann-Kristin Birkelund,
Lærling i kontor- og administrasjonsfaget, AOF opplæringskontor

09.20                     Book launch: Integration of Vocational Education and Training Experiences: Purposes, practices and principles. Springer 2018. Presented by Viveca Lindberg, one of the editors.

10.00-10.15        Kaffepause

10.15-11.45        Parallellsesjoner (se under)

12.00-12.30        avslutning og overgivelse av stafettpinne

12.30 –                 Lunsj og hjemreise

 

Parallellsesjoner onsdag 13.juni kl 10.15- 11.45

Alternativ A:      Didaktiska perspektiv på simulatorstödd undervisning i yrkesutbildning. (Symposium med Ingrid Berglund, Susanne Gustavsson, Giulia Messina-Dahlberg, Jörgen Holmén, Arne Roar Lier & Steinar Karstensen), Rom: Måsan 1

 

Alternativ B:      Kvalitet og skoleutvikling gjennom yrkesfaglærerutdanning (Paperpresentasjoner), Rom: Måsan 2

Chair: Pelle

 • Skuleutvikling gjennom vidareutdanning for yrkesfaglærarar. Dorthea Sekkingstad & Ingrid Syse
 • Utvikling av skolebaserte etter- og videreutdanningstilbud for yrkesfag. Elin Bø Morud
 • VET-teachers` further qualifications of vocational knowledge and skills. Kjersti Hovland & Ann Karin Sandal

Alternativ C:       Faglige kompetanser (Paperpresentasjoner), Rom: Måsan 3

Chair: Hedvig

 • Personlig tränare – Framtidsväg eller återvändsgränd? En gymnasial yrkesutgång inom barn-och fritidsprogrammet. Ellinor Dyne
 • Paradoxen inom den industritekniska utbildningen. Hamid Asghari & Birgit Schaffar
 • European Welding Practitioner (EWP) – Make-It prosjektet. Jon Ingar Holtet & Arild Finnesand

Alternativ D:      Samarbeid mellom aktører i yrkesopplæringen (Paperpresentasjoner), Rom: Åråsen

Chair: Anna Karin

 • Practice and apprenticeships in vocational education –what are the fields for interaction and learning between stakeholders? Brit B. Ballangrud & Etty R. Nilsen
 • Samarbete mellan olika aktörer för fortbildning av yrkeslärare –Hur formas egentligen samarbetet? Katarina Sipos & Maud Baumgarten
 • Värdigt Vuxenliv. Eva Martinsen Dyrnes, Ingeborg Grinaker Wøien & Dan Roger Sträng